بلز


بلز یا گلوکن اشپیلز به معنای زنگ ها یا زنگوله ها اطلاق می شود. در واقع تیغه های فلزی کوچک با طولهای متفاوت تولید کننده اصوات مختلف خواهند بود که بچه ها با یادگیری بلز وارد دنیای موسیقی می شوند.

بلز

جزئیات
Code: B13

 
بلز

جزئیات
Code: B16

 
بلز

جزئیات
Code: B19

 
بلز

جزئیات
Code: B13-C

 
بلز

جزئیات
Code: B16-C

 
بلز

جزئیات
Code: B19-C

 
بلز

جزئیات
Code: B26-C

 

 

   بلز

جزئیات
Code: HB
 


 
 


 
بلز

جزئیات
Code: PB

 
بلز

جزئیات
Code: B32-C